آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۱۹ ب.ظ

تمرین رشته ها

مثال 8- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن بین حروف a تا z کوچک باشند، اگر این شرط برقرار بود عبارت معتبر و  اگر این گونه نباشد عبارت نامعتبر را نمایش دهد: 

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag=1;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=97 && asc<=122)
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}
مثال 9- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن بین حروف a تا z کوچک و یا عدد باشند، اگر این شرط برقرار بود عبارت معتبر و  اگر این گونه نباشد عبارت نامعتبر را نمایش دهد: 

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag=1;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if((asc>=97 && asc<=122)|| (asc>=48 &&asc<=57))
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}

مثال 10- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن غیر از سه خانه ی آخر بین حروف a تا z کوچک باشند و سه خانه ی آخر آن فقط عدد باشد. اگر این شرایط برقرار بود عبارت معتبر را نمایش دهد:  

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag=1;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n-3;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=97 && asc<=122)
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  
  for(int i=n-3;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=48 &&asc<=57)
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}

مثال 11- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن غیر از سه خانه ی آخر بین حروف a تا z کوچک باشند و سه خانه ی آخر آن می تواند عدد یا حرف کوچک باشد. اگر این شرایط برقرار بود عبارت معتبر را نمایش دهد:  

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag1=0,flag2=0;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n-3;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=97 && asc<=122)
      flag1=0;
    else
    {  flag1=1;
      break;
    }
  }
  
  for(int i=n-3;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if((asc>=48 &&asc<=57) ||(asc>=97 && asc<=122))
      flag2=0;
    else
    {  flag2=1;
      break;
    }
  }
  if(flag1==0 && flag2==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}

اگر مثال دیگری در نظر دارید مطرح کنید تا در اسرع وقت در سایت قرار بدهم. نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

تمرین رشته ها

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۱۹ ب.ظ

مثال 8- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن بین حروف a تا z کوچک باشند، اگر این شرط برقرار بود عبارت معتبر و  اگر این گونه نباشد عبارت نامعتبر را نمایش دهد: 

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag=1;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=97 && asc<=122)
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}
مثال 9- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن بین حروف a تا z کوچک و یا عدد باشند، اگر این شرط برقرار بود عبارت معتبر و  اگر این گونه نباشد عبارت نامعتبر را نمایش دهد: 

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag=1;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if((asc>=97 && asc<=122)|| (asc>=48 &&asc<=57))
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}

مثال 10- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن غیر از سه خانه ی آخر بین حروف a تا z کوچک باشند و سه خانه ی آخر آن فقط عدد باشد. اگر این شرایط برقرار بود عبارت معتبر را نمایش دهد:  

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag=1;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n-3;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=97 && asc<=122)
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  
  for(int i=n-3;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=48 &&asc<=57)
      flag=0;
    else
    {  flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}

مثال 11- برنامه ای بنویسید که یک رشته از ورودی بگیرد و چک کند که همه ی خانه های آن غیر از سه خانه ی آخر بین حروف a تا z کوچک باشند و سه خانه ی آخر آن می تواند عدد یا حرف کوچک باشد. اگر این شرایط برقرار بود عبارت معتبر را نمایش دهد:  

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
int main()
{
  
  string a;
  cin>>a;
  int flag1=0,flag2=0;
  int n=a.length();
  for(int i=0;i<n-3;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if(asc>=97 && asc<=122)
      flag1=0;
    else
    {  flag1=1;
      break;
    }
  }
  
  for(int i=n-3;i<n;i++) 
  {
    int asc=(int)a[i];
    if((asc>=48 &&asc<=57) ||(asc>=97 && asc<=122))
      flag2=0;
    else
    {  flag2=1;
      break;
    }
  }
  if(flag1==0 && flag2==0)
    cout<<"Motabar";
  else
    cout<<"Namotabar";
  
  getch();
  return 0;
}

اگر مثال دیگری در نظر دارید مطرح کنید تا در اسرع وقت در سایت قرار بدهم. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۹/۱۶
سارا نازاری

نظرات  (۹)

سلام داداش مرسی خیلی لطف کردی جالبه ولی یه اشکال کوچولو داره اونم اینه که الان این چندتا مثال بالا تفاوت آن چنانی باهم ندارند فق شرط داخل حلقه و ifعوض میشه کاشکی مثال های جامع تری میذاشتی
پاسخ:
سلام
چشم. اگر شما مثال جالبی هم به ذهنتون رسید ما رو در جریان بذارید که اینجا جامع تر بشه.
اما این وبلاگ طی تابستون قراره تغییرات زیادی بکنه. ان شاء الله تا اون موقع مثالهای جدیدتری هم به لطف شما دوستان قرار داده میشه. 
تابعی بنویسیید که آرایه ای از رشته ها را بگیرد وماکس ومین آن هارا مشخص کند س÷س دریک برنامه ازآن استفاده کین.
مریم تو از فرزانگان 6 هستیییی!
۱۱ اسفند ۹۲ ، ۲۱:۲۰ شاهین احمدی
سلام این 3 تا سوال رو هم جوابش رو اگر میشه قرار بده...
1 - یک کلمه از ورودی بگیرد و حروف آن را یکی در میان چاپ کند. مثلا اگر وارد کرده باشیم zarrafe باید چاپ کند zrae.
2- دو کلمه از ورودی بگیرد و کلمه اول را بدون حروف کلمه دوم ( بدون توجه به ترتیب) چاپ کنید. مثلا اگر در کلمه اول tehran و کلمه دوم abr باشد. از کلمه اول فقط tehn با قی می ماند و باید چاپ شود.
3- یک کلمه از ورودی بگیرد و آن را بدون حروف تکراری چاپ کند. مثلا اگر وارد کرده باشیم shotormorgh باید چاپ کند: shotrmogh . ترتیب مهم است! مثلا در این مثال r دوم چاپ نشده نه r اول! یعنی از بین حروف تکرار همیشه اولی اش ( همونی که زودتر اومده) را می گذاریم باقی بماند...
----
خیلی ممنون میشم این 3 تارم جواب بدی...
سلام
دستتون درد نکنه
من همیشه اون & میان 2 شرط را نمی گذاشتم
یعنی بگوید که اون کاراکتر i ام رشته بین 2 عدد هست یا نه
و بصورت ریاضی مینوشتم . و کامپایلر هم همیشه درست میگرفت .
ولی غلط بود . یک پیشنهاد هم داشتم مثلا به جای نوشتن کد های اسکی
همان کاراکتر اش را بنویسید درست است . مثلا به جای 48 بنویسیم کاراکتر 0
توی تفهیم راحت تر است .
ممنونم.موفق باشید

باسلام

ممنون میشم اگه جواب این سه سوال رو هم قراربدین ...

1-برنامه ای که با استفاده از یک تابع مقدار 10 عدد را از ورودی خوانده ودر  آرایه بریزد وسپس مجموع این 10 عدد را محاسبه و به تابع فراخوان برگرداند

2-تابعی با استفاده از کلاس و اشیاء بنویسید که با دریافت دو رشته ، طولانی ترن پیشوند مشترک را برگرداند

3-تابعی با استفاده از کلاس و اشیاء بنویسید که  یک زیر رشته ، در رشته اصلی را جستجو کند مثلاً: gh را در asfghklmپیدا کند و گر نه پیغام خطا دهد

سلام

اگه ممکنه جواب سوالاتی را که براتون فرستادم را بدهید

باتشکر

سلام اگه میشه جواب این سوالو بدید
برنامه ای بنوسید که به کمک یک تابع وجود یا عدم وجود یک رشته در رشته دیگر را نشان بدهد؟؟؟

سلام

اگه ممکنه جواب سوالاتی که براتون فرستادم بدهید واقعا به جوابشون نیاز دارم  اگر هم نمیدونید منبعی که بتونه به من کمک کنه را برام معرفی کنید

با تشکر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی