آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

مثال 5- برنامه ای بنویسید که  n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول n بسازد و آن را از ورودی گرفته و آن را چاپ کند. سپس عناصر آرایه را چهار برابر کند و دوباره آن را چاپ کند: 


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n;
  cout<<"enter lenght of your array"<<endl;
  cin>>n;
  int arr[n];
  cout<<"enter items of your array"<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    
    arr[i]=4*arr[i];
  }
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<arr[i]<<" ";
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
۳۰ سوال موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۱ ، ۱۰:۱۶
سارا نازاری

 فرض کنید بخواهیم نام و سایر مشخصات یک دانش آموز را در حافظه ی کامپیوتر و در متغیر مناسب ذخیره کنیم. برای این کار از یک یا چند متغیر برای ذخیره نواع مختلف عدد و نام( از نوع کاراکتر) استفاده می­کنیم.

حال اگر بخواهیم نام چند دانش آموز را به همراه شماره های دانش آموزی و ... در حافظه ذخیره کنیم چکار کنیم؟

عاقلانه به نظر نمی­رسد که از چندین متغیر با نام­های مختلف برای ذخیره سازی حجم زیادی از اطلاعات دانش آموزان استفاده کنیم. بنابراین می­توانیم نام ها را جداگانه و شماره ها را جداگانه در نوع دیگری از متغیر به نام آرایه ذخیره کنیم.

آرایه به رشته­ای از متغیرها  گفته می­شود که یک نام دارند و تنها با اندیس­های متفاوت از هم شناسایی می­شوند.

در هر خانه ی آرایه فقط یک عدد یا یک کاراکتر می­توانیم ذخیره کنیم.

تعریف کلی آرایه به صورت زیر است:

int a[100];
float b[20];
char c[15];

در تعاریف بالا آرایه ی a از نوع عدد صحیح و به طول 100 خانه می باشد. آرایه های b و c هم به ترتیب از نوع اعداد ممیزی و کاراکتری و با تعداد 20 و 15 خانه می باشند.

چند نکته :

1- توجه کنید که در تعریف آرایه داخل علامت [] یا براکت ، تعداد خانه های آرایه و یا طول آرایه را باید قرار دهیم!

2- شماره ی خانه های آرایه از 0 شروع و تا n-1 ( که n طول آرایه می باشد) ادامه پیدا می­کند.

3- شماره ی آخرین خانه ی آرایه n-1 است نه n

4- برای اختصاص یک مقدار به یک خانه از آرایه به صورت زیر عمل میکنیم:

a[10]=14;
 b[3]=7.5;
 c[5]='$';  

5- می­توانیم آرایه را به صورت زیر مقدار دهی اولیه کنیم. فرض کنید می­خواهیم همه­ی خانه­های آرایه دارای مقدار صفر بشوند:

   int a[10]={0};

برای پر کردن همه ی خانه های آرایه دو راه داریم:

راه اول به صورت بالا می­باشد که باید همه­ی مقدیر را یکی یکی بدانیم و به ترتیب در آکولاد قرار دهیم:

int a[10]={1,2,3,0,0,5,4,3,4,2};

راه دوم این است که در حلقه ای به طول آرایه مقدار خانه­های آرایه را تک تک از ورودی بگیریم :

int main()
{
    int a[10];
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
        cin>>a[i];
    }
    getch();
}

 

 

مثال1- برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی گرفته و در آرایه ای به طول 10 ذخیره کند:

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char ch[5];
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cin>>ch[i];
  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}	

 فایل برنامه


برنامه ی بالا آرایه ی ch را از نوع کاراکتری و به طول 5 می سازد . در حلقه ی for یکی یکی از ورودی کاراکتر میگیرد و در خانه های آرایه میریزد. دقت کنید که حلقه ی for از شماره ی 0 شروع شده و تا شماره ی 4 ادامه پیدا میکند که در کل میشود 5 خانه. 

 

مثال 2- برنامه ی مثال یک را به گونه ای تکمیل کنید که آرایه را پس از دریافت نمایش هم بدهد:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char ch[5];
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cin>>ch[i];
  }
  
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cout<<ch[i];
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
} 

 فایل برنامه


مثال 3- برنامه ی مثال یک را به گونه ای تکمیل کنید که آرایه را پس از دریافت در یک آرایه ی دیگر کپی کند و آرایه ی دوم را نمایش دهد:

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char ch[5],cpy[5];
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cin>>ch[i];
  }
  
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cpy[i]=ch[i];
  }
  
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cout<<cpy[i];
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

 
مثال 4- برنامه ی مثال یک را به گونه ای تکمیل کنید که آرایه را پس از دریافت در یک آرایه ی دیگر به صورت وارونه کپی کند و آرایه ی دوم را نمایش دهد:


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char ch[5],cpy[5];
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cin>>ch[i];
  }
  
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cpy[4-i]=ch[i];
  }
  
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cout<<cpy[i];
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  فایل برنامه

 برای تمرین بیشتر به بخش بعدی مراجعه کنید ... 


۲ سوال موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۱ ، ۰۸:۴۸
سارا نازاری