آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.
سه شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ

2- گرافیک

محیط گرافیکی در زبان ++c با پنجره­ ی خروجی تفاوت دارد. یعنی می­­توان همزمان از هر دوی این پنجره­­ها استفاده کرد.

برای کار در محیط گرافیکی، ابتدا باید کتابخانه­ی مربوط به دستورات گرافیکی را به برنامه اضافه کنیم. یعنی باید در ابتدای برنامه بنویسیم:

#include <graphics.h>

بعد از این کار می­توانیم از دستورات گرافیکی در برنامه استفاده کنیم و دستورات گرافیکی برای برنامه شناخته شده خواهند بود. در ابتدای نوشتن دستورات گرافیکی باید یک پنجره گرافیکی باز کنیم و بعد از آن مجاز به استفاده از دستورات گرفیکی هستیم. برای باز کردن پنجره گرافیکی به صورت زیر عمل می­کنیم:

initwindow (600, 600);

دستور زیر برای شما پنجره گرافیکی به اندازه­ی 600 در 600 پیکسل باز می­کند.

محیط گرافیکی محیطی  است که با مختصات و x و y سر و کار دارد. نقطه­ی (0و0) این محیط در گوشه­ی بالا سمت چپ قرار دارد. در واقع به شکل زیر است که در آن هر چه به راست می­رویم مقدار x  از صفر بیشتر و بیشتر می­شود و هرچقدر از بالا به پائین میرویم مقدار y از صفر بیشتر و بیشتر می­شود.

پس در شکل بالا روابط زیر برقرار است:

x2>x1             ,           y2=y1

x4>x1             ,           y4>y2

x1=x3             ,           y3>y1

در شکل بالا دو خط به دلخواه رسم شده­اند.

خط 1 به 4 از نقطه­ی (50و50) به (450و450) و خط 3 به 2 از نقطه­ی (450و50) به (50و450) رسم شده­اند.

پس صورت کلی استفاده از دستورات به شکل زیر می­ باشد:

برای رسم دایره در محیط گرافیکی از دستور زیر استفاده میکنیم:

#include <graphics.h>
main()
{
    initwindow(500, 500);
    // dastoorate graphici inja neveshte shavand.
    getch();
}

 

در ادامه برخی از دستورات گرافیکی را با هم مرور می­کنیم.

دایره

 دستور زیر برای رسم دایره استفاده می­شود:

circle(x, y, r);

برای رسم دایره به سه عدد احتیاج داریم. دو عدد اول برای نشان دادن مختصات مرکز (x,y) استفاده می­شوند. و عدد سوم r برای نشان دادن طول شعاع استفاده می­شود.

 

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    circle(100, 100, 75);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:


در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. دایره در مرکز (100و100) به شعاع 75 پیکسل رسم شده است.

مستطیل

 برای رسم مستطیل تو خالی به دو نقطه­ی ابتدایی و انتهایی یک قطر از مستطیل احتیاج داریم و این یعنی چهار عدد:

rectangle(x1, y1, x2, y2);

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    rectangle(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:

در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. مستطیل از نقطه­ی  (100و100) به نقطه­ی (150و250)  رسم شده است.

اگر بخواهید مربع رسم کنید باید از همین دستور استفاده کنید. برای رسم مربع تنها نکته­ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اختلاف x ها برابر با اختلاف  y ها بشود.

main()
{
    initwindow(300, 200);
    rectangle(100, 50, 175, 125);
    getch();
}

خروجی به شکل زیر می­شود:

 

خط

برای رسم یک خط  به مختصات دو نقطه­ی ابتدایی و انتهایی آن خط احتیاج داریم و این یعنی چهار عدد :

line(x1, y1, x2, y2);

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    line(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:

در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. خط از نقطه­ی  (100و100) به نقطه­ی (150و250)  رسم شده است.

 

برای استفاده از رنگ برای تغییر رنگ هر یک از این شکل­ها از دستور زیر استفاده می­کنیم:

setcolor(عدد)

که در داخل پرانتز شماره­ی رنگ مورد نظر را که یکی از اعداد 0 تا 15 را شامل می­شود. هر یک از این اعدا نشان دهنده­ی یک رنگ می­باشند. صفر رنگ سیاه و 15 رنگ سفید می­باشند.

توجه داشته باشید که این قسمت درست مانند نقاشی روی کاغذ می­باشد که ابتدا مداد رنگی را به دست می­گیرید و بعد شکل دلخواه را رسم می­کنید. پس ابتدا از دستور تغییر رنگ استفاده می­کنیم و پس از آن شکل مورد نظر را رسم می­کنیم.

به برنامه­ی زیر دقت کنید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    setcolor(14);
    circle(100, 100, 50);
    setcolor(12);
    rectangle(100, 100, 250, 150);
    setcolor(13);
    line(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی برنامه به صورت زیر می­باشد:


شما دیگر باید بتوانید مختصات­ها را درست قرار بدهید تا بتوانید شکل­هایی به صورت بالا بکشید. در شکل بالا دایره و مستطیل مماس هستند و خط رسم شده قطر مستطیل می­باشد.

تا الان همه­ی شکل­هایی که یاد گرفتید اشکال توخالی بودند. اکنون چند شکل توپر را نیز یاد خواهیم گرفت:

بیضی توپر

برای رسم بیضی توپر از دستور زیر استفاده می­کنیم:

 fillellipse(x, y, r1, r2);

که دو عدد اول مختصات مرکز بیضی و دو عدد بعدی شعاع بزرگ و کوچک بیضی را نشان می­دهند. r1 شعاع افقی و r2 شعاع عمودی می­باشند. پس برای رسم دایره توپر دستوری مجزا نداریم:

 

r1>r2              بیضی خوابیده

r1<r2              بیضی ایستاده

r1=r2              دایره توپر

         

به برنامه­ی زیر توجه کنید:

main()
{
    initwindow(450, 200);
    fillellipse(75, 80, 25, 75);
    fillellipse(200, 80, 75, 25);
    fillellipse(375, 80, 50, 50);
    getch();
}

خروجی برنامه سه شکل زیر را رسم می­کند:


مستطیل توپر

برای رسم مستطیل توپر به دو نقطه­ی ابتدایی و انتهایی یک قطر از مستطیل احتیاج داریم و این یعنی چهار عدد ( دقیقا مشابه دستور رسم مستطیل توخالی)

bar(x1, y1, x2, y2);

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    bar(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:


در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. مستطیل از نقطه­ی  (100و100) به نقطه­ی (150و250)  رسم شده است.

اگر بخواهید مربع توپررسم کنید باید از همین دستور استفاده کنید. برای رسم مربع تنها نکته­ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اختلاف x ها برابر با اختلاف  y ها بشود( درست مانند مربع توخالی)

main()
{
    initwindow(300, 200);
    bar(100, 50, 175, 125);
    getch();
}

خروجی به شکل زیر می­شود:

 


برای رنگی کردن و همچنین انتخاب مدل توپری اشکال توپر از دستور زیر استفاده میشود:

	setfillstyle(p, c);

که عدد اول از یک تا یازده برای انتخاب الگوری پر کردن شکل و عدد دوم هم برای انتخاب رنگ شکل مورد نظر استفاده می­شود.

برای رسم یک کمان از از دستور زیر استفاده می­کنیم:

	arc(x1, y1, sa, ea, r);

که دو عدد اول برای مختصات دایره­ای که این کمان بخشی از آن بوده است استفاده می­شوند. دو عدد بعدی برای زاویه شروع و پایان ( از 0 تا 360 درجه) کمان استفاده می­شوند  عدد پنجم هم برای طول شعاع دایره که کمان بخشی از آن بوده است استفاده می­شود.

 

برای رسم مکعب مستطیل از دستور زیر استفاده می­کنیم:

	bar3d(a, b, c, d, e, f);

که این دستور به شش عدد احتیاج دارد. این اعداد به ترتیب مختصات سه نقطه ی چپ بالا،راست پایین و عمق بالا را نشان می­دهند.

برای رسم بیضی تو خالی از دستور زیر استفاده می­کنیم:

	ellipse(x, y, sa, ea, r1, r2);

که دو عدد اول مختصات مرکز بیضی ، دو عدد دوم زاویه شروع و پایان بیضی(می­توان بیضی را لزوما کامل نکشید) و دو عدد آخر شعاع­های بیضی مربوطه می­باشند.

برای استفاده از سایر دستورات به نکات دیگری نیازمندیم که در آینده بیان خواهند شد.

در ادامه به مرور و بررسی تمرین­های مطرح شده در کلاس می­پردازیم...

 نوشته شده توسط سارا نازاری
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

این وبلاگ جهت آموزش برنامه نویسی به زبان ++C برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ایجاد شده است.

2- گرافیک

سه شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ

محیط گرافیکی در زبان ++c با پنجره­ ی خروجی تفاوت دارد. یعنی می­­توان همزمان از هر دوی این پنجره­­ها استفاده کرد.

برای کار در محیط گرافیکی، ابتدا باید کتابخانه­ی مربوط به دستورات گرافیکی را به برنامه اضافه کنیم. یعنی باید در ابتدای برنامه بنویسیم:

#include <graphics.h>

بعد از این کار می­توانیم از دستورات گرافیکی در برنامه استفاده کنیم و دستورات گرافیکی برای برنامه شناخته شده خواهند بود. در ابتدای نوشتن دستورات گرافیکی باید یک پنجره گرافیکی باز کنیم و بعد از آن مجاز به استفاده از دستورات گرفیکی هستیم. برای باز کردن پنجره گرافیکی به صورت زیر عمل می­کنیم:

initwindow (600, 600);

دستور زیر برای شما پنجره گرافیکی به اندازه­ی 600 در 600 پیکسل باز می­کند.

محیط گرافیکی محیطی  است که با مختصات و x و y سر و کار دارد. نقطه­ی (0و0) این محیط در گوشه­ی بالا سمت چپ قرار دارد. در واقع به شکل زیر است که در آن هر چه به راست می­رویم مقدار x  از صفر بیشتر و بیشتر می­شود و هرچقدر از بالا به پائین میرویم مقدار y از صفر بیشتر و بیشتر می­شود.

پس در شکل بالا روابط زیر برقرار است:

x2>x1             ,           y2=y1

x4>x1             ,           y4>y2

x1=x3             ,           y3>y1

در شکل بالا دو خط به دلخواه رسم شده­اند.

خط 1 به 4 از نقطه­ی (50و50) به (450و450) و خط 3 به 2 از نقطه­ی (450و50) به (50و450) رسم شده­اند.

پس صورت کلی استفاده از دستورات به شکل زیر می­ باشد:

برای رسم دایره در محیط گرافیکی از دستور زیر استفاده میکنیم:

#include <graphics.h>
main()
{
    initwindow(500, 500);
    // dastoorate graphici inja neveshte shavand.
    getch();
}

 

در ادامه برخی از دستورات گرافیکی را با هم مرور می­کنیم.

دایره

 دستور زیر برای رسم دایره استفاده می­شود:

circle(x, y, r);

برای رسم دایره به سه عدد احتیاج داریم. دو عدد اول برای نشان دادن مختصات مرکز (x,y) استفاده می­شوند. و عدد سوم r برای نشان دادن طول شعاع استفاده می­شود.

 

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    circle(100, 100, 75);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:


در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. دایره در مرکز (100و100) به شعاع 75 پیکسل رسم شده است.

مستطیل

 برای رسم مستطیل تو خالی به دو نقطه­ی ابتدایی و انتهایی یک قطر از مستطیل احتیاج داریم و این یعنی چهار عدد:

rectangle(x1, y1, x2, y2);

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    rectangle(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:

در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. مستطیل از نقطه­ی  (100و100) به نقطه­ی (150و250)  رسم شده است.

اگر بخواهید مربع رسم کنید باید از همین دستور استفاده کنید. برای رسم مربع تنها نکته­ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اختلاف x ها برابر با اختلاف  y ها بشود.

main()
{
    initwindow(300, 200);
    rectangle(100, 50, 175, 125);
    getch();
}

خروجی به شکل زیر می­شود:

 

خط

برای رسم یک خط  به مختصات دو نقطه­ی ابتدایی و انتهایی آن خط احتیاج داریم و این یعنی چهار عدد :

line(x1, y1, x2, y2);

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    line(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:

در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. خط از نقطه­ی  (100و100) به نقطه­ی (150و250)  رسم شده است.

 

برای استفاده از رنگ برای تغییر رنگ هر یک از این شکل­ها از دستور زیر استفاده می­کنیم:

setcolor(عدد)

که در داخل پرانتز شماره­ی رنگ مورد نظر را که یکی از اعداد 0 تا 15 را شامل می­شود. هر یک از این اعدا نشان دهنده­ی یک رنگ می­باشند. صفر رنگ سیاه و 15 رنگ سفید می­باشند.

توجه داشته باشید که این قسمت درست مانند نقاشی روی کاغذ می­باشد که ابتدا مداد رنگی را به دست می­گیرید و بعد شکل دلخواه را رسم می­کنید. پس ابتدا از دستور تغییر رنگ استفاده می­کنیم و پس از آن شکل مورد نظر را رسم می­کنیم.

به برنامه­ی زیر دقت کنید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    setcolor(14);
    circle(100, 100, 50);
    setcolor(12);
    rectangle(100, 100, 250, 150);
    setcolor(13);
    line(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی برنامه به صورت زیر می­باشد:


شما دیگر باید بتوانید مختصات­ها را درست قرار بدهید تا بتوانید شکل­هایی به صورت بالا بکشید. در شکل بالا دایره و مستطیل مماس هستند و خط رسم شده قطر مستطیل می­باشد.

تا الان همه­ی شکل­هایی که یاد گرفتید اشکال توخالی بودند. اکنون چند شکل توپر را نیز یاد خواهیم گرفت:

بیضی توپر

برای رسم بیضی توپر از دستور زیر استفاده می­کنیم:

 fillellipse(x, y, r1, r2);

که دو عدد اول مختصات مرکز بیضی و دو عدد بعدی شعاع بزرگ و کوچک بیضی را نشان می­دهند. r1 شعاع افقی و r2 شعاع عمودی می­باشند. پس برای رسم دایره توپر دستوری مجزا نداریم:

 

r1>r2              بیضی خوابیده

r1<r2              بیضی ایستاده

r1=r2              دایره توپر

         

به برنامه­ی زیر توجه کنید:

main()
{
    initwindow(450, 200);
    fillellipse(75, 80, 25, 75);
    fillellipse(200, 80, 75, 25);
    fillellipse(375, 80, 50, 50);
    getch();
}

خروجی برنامه سه شکل زیر را رسم می­کند:


مستطیل توپر

برای رسم مستطیل توپر به دو نقطه­ی ابتدایی و انتهایی یک قطر از مستطیل احتیاج داریم و این یعنی چهار عدد ( دقیقا مشابه دستور رسم مستطیل توخالی)

bar(x1, y1, x2, y2);

مثلا برنامه زیر را ببینید:

main()
{
    initwindow(300, 200);
    bar(100, 100, 250, 150);
    getch();
}

خروجی آن به شکل زیر می­باشد:


در این شکل پنجره­ی گرافیکی به اندازه­ی 300 در 200 پیکسل باز شده است. مستطیل از نقطه­ی  (100و100) به نقطه­ی (150و250)  رسم شده است.

اگر بخواهید مربع توپررسم کنید باید از همین دستور استفاده کنید. برای رسم مربع تنها نکته­ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اختلاف x ها برابر با اختلاف  y ها بشود( درست مانند مربع توخالی)

main()
{
    initwindow(300, 200);
    bar(100, 50, 175, 125);
    getch();
}

خروجی به شکل زیر می­شود:

 


برای رنگی کردن و همچنین انتخاب مدل توپری اشکال توپر از دستور زیر استفاده میشود:

	setfillstyle(p, c);

که عدد اول از یک تا یازده برای انتخاب الگوری پر کردن شکل و عدد دوم هم برای انتخاب رنگ شکل مورد نظر استفاده می­شود.

برای رسم یک کمان از از دستور زیر استفاده می­کنیم:

	arc(x1, y1, sa, ea, r);

که دو عدد اول برای مختصات دایره­ای که این کمان بخشی از آن بوده است استفاده می­شوند. دو عدد بعدی برای زاویه شروع و پایان ( از 0 تا 360 درجه) کمان استفاده می­شوند  عدد پنجم هم برای طول شعاع دایره که کمان بخشی از آن بوده است استفاده می­شود.

 

برای رسم مکعب مستطیل از دستور زیر استفاده می­کنیم:

	bar3d(a, b, c, d, e, f);

که این دستور به شش عدد احتیاج دارد. این اعداد به ترتیب مختصات سه نقطه ی چپ بالا،راست پایین و عمق بالا را نشان می­دهند.

برای رسم بیضی تو خالی از دستور زیر استفاده می­کنیم:

	ellipse(x, y, sa, ea, r1, r2);

که دو عدد اول مختصات مرکز بیضی ، دو عدد دوم زاویه شروع و پایان بیضی(می­توان بیضی را لزوما کامل نکشید) و دو عدد آخر شعاع­های بیضی مربوطه می­باشند.

برای استفاده از سایر دستورات به نکات دیگری نیازمندیم که در آینده بیان خواهند شد.

در ادامه به مرور و بررسی تمرین­های مطرح شده در کلاس می­پردازیم...

 

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۰/۱۲/۰۹
سارا نازاری

نظرات  (۳۱)

 خانوم شما گفتید:

توجه داشته باشید که دستور زیر پس از دستور ()closegraph استفاده شده است.

system(“PAUSE”)

ولی این اشتباس

 نه اشتبا کردم. ببخشید:((
 کمان مهمه؟؟ آخه ی جوریه ازش خوشم نمیاد
پاسخ:
یادش بگیر. سخت نیست که...
 اگه بخوایم عمق مکعبمون پایین باشه چیکار کنیم؟؟!
پاسخ:
این فقط اینجوری بلده ... اینو زیاد نرو تو خطش..
خانوم به نظرتون ایراد این برنامه چیه.اعصابمونو ریخته بهم هی از initgraph ایراد می گیره! #include #include using namespace std; int main() { int gd,gm=DETECT; initgarph(&gd,&gm,""); initwindow(900,900); int i,a; cout>a; for(i=0;i
پاسخ:
:)))))

خودت نوشتی initgraph تو سوالت! اما تو برنامه ات نوشتی initgarph به نظرت فرقی ندارن؟!؟!؟
 خانوم زاویه شروعو پایان ینی چی؟
پاسخ:
هر کمان از مثلا 45 درجه شروع میشه تا مثلا 90 درجه. یعنی فقط از زاویه 45 تا 90  درجه از دایره ی کامل رو میخوایم.
tanx
khaili mofid bood 
allame helli 8
پاسخ:
خواهش میکنم!
خانم چرا c++که من از روی سایت برداشتم گرافیک نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
پاسخ:

chon uni ke ruye site hast file nasb shode ast. to bayad file nasb nashode ro az ruye weblog download koni

 

سلام خانم من همه کارایی که گفتید رو انجام دادم اما بازم برنامه گرافیکی که مینویسم error

میده

پاسخ:
چه اروری میده؟
سلام 
من همه ی این کارهایی که گفتید رو کردم ولی برای من هیچ قسمتی از گرافیک رو نمی شناسه . نه دایره نه initwindow  نه مثلث رو .
پاسخ:
خب کدتو بفرس ببینیم

include کردی؟
barnameye grafikiye man rooye PC ejra nashod vali rooye LAP TOP kar mikone chera  
پاسخ:
nasbet rooye pc naghese
بله .همین سه تا رو باید می نوشتم دیگه ؟ 
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>
   ببخشید درست paste نشد.

خسته نباشید.

یک سوال داشتم خدمتتون. توی محیط گرافیکی برای چاپ یک کلمه توی هر مختصاتی که خواستیم، از دستور - اوت تکست ایکس ایگرگ - استفاده میکنیم. اما اگر بخوایم یک متغیر از نوع عدد رو چاپ کنیم نمیشه. برای چاپ کردن عدد توی محیط گرافیکی چه دستوری وجود داره؟ مثلا من بخوام ایکس رو چاپ کنه و توی محیط گرافیکی عددی که توی متغیر ایکس وجود داره (به فرض مثال 5) رو نمایش بده..

ممنون میشم :)

پاسخ:
یه راه حل هایی داره که اون عدد یا متغیرو به رشته تبدیل کنی و بذاری توی دستور. اما اگه دقیقش رو میخوای یه پست سر فرصت میذارم. 
kheiliii mataleb khubo mofid bood
daste shoma dard nakone
farzanegan7

Salem Bache ha in matalebie ke khanom nazari sar kelas dovoma(avalaye parsal)

manzooram to ye kelas haye tabestooni hast?

 

salam khanoom nazari bebakhshid ye soal dashtam ; be hich vajh nemishe mosalase too por rasm kard?? man vaghean behesh ehtiaj daram:-(
پاسخ:
چرا میشه! با دستور زیر: 
(floodfill(x,y,c
مثل سطل رنگ توی paint
یه نقطه توی مثلث میشه دو تا عدد اول. عدد سوم هم شماره رنگی که تا به اون رنگ رسید دیگه رنگ نکنه. یعنی رنگ خط های مثلث. 
۲۵ بهمن ۹۲ ، ۰۱:۳۳ خخخخخخخخخخ
like  
 10101011111010101010101101
salam
maslana man bekham aks khodam to projeh bezaram code khasii midounii ?
سلام.......................................................................
من پدرم در اومد نتونستم اوون پنجره رو نمایش بدم......
همونی که روش این شکلا رو میکشیم........................
برنامه خاصی لازم داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یکی به دادم برسههههههههههههههههههههههههههه
من تازه کار ++Cم....................................................
پنجره ی windows BGI کجایه این کامپیوتر لعنتیه که نمیاد بالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خدا خیرتون بده چند هفته ست دنبال این کد ها هستم
با سلام
اگر بخواهیم 3 تا مستطیل عمودی رنگی توپر داشته باشیم  به این ترتیب( آبی- سفید-قرمز)
با جند دستور میشه اینو پیاده سازی کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( به طور مثال دلم میخواد با دستوری به  بنویسمset fill style , bar غیراز)
میشه ایا نوشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مفید بود
با سلام . این کد های گرافیکی را در چه نرم افزاری (کامپایلری) انجام و اجرا کرده اید ؟
سلام ببخشید اگر بخواهیم چند دایره را داخل مستطیل بکشیم مامند فضای بازی فکر بکر چه کار باید بکنیم؟؟
خیلی مطلب مفید و عالی بود 

دوستان graphic.h فقط روی ورژنه 4.9.9.2 dev  کار میکنه و 
از ویندوز 8 به بعد کامپایل شدنی ارور میده اینم توجه داشته باشین :\


سلام دوست عزیز.میشه راهنمایی کنین که اگر بخوام یک کمان تو پر رسم کنم چجورژ میتونم کدش رو بزنم؟
۱۹ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۴۸ سجاد یاورنیا
ببخشید میشه اموزش بدید چی جوری دستور اوت تکس ایکس ایگرگ رو بنویسیم

۲۰ اسفند ۹۵ ، ۰۱:۱۲ سجاد یاورنیا35912
در ضمن دستور srand رو هم توضیح بدید
سلام. چه جوری می تونیم با line سه مربع تو در تو رسم کنیم؟ 

سلام واسه رسم مستطیل توپر ک هر خطش ی رنگ باشه چیکار کنم؟؟؟؟ 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی